MENU
Jesteś tutaj: WYCIECZKI
I ATRAKCJE
Historyczno-kulturowe Kościół Witów

Kościół Witów

Historia powstania kościoła i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie

Starania o budowę kościoła u władz austriackich za czasów Franciszka Józefa trwały przez okres 9 lat. Ostatecznie zezwolenie dał sam cesarz. On też wręczyłakt erekcyjny mieszkańcowi Witowa Józefowi Folfasowi Becka, który był osobiście w Wiedniu, pieszo w czarnej cusze – uroczystym stroju góralskim. Cesarz udzielając zezwolenia na budowę przesłał jako datek dwieście koron.

Prace budowlane rozpoczęto w 1910r. Plan budowy kościoła opracował inż. arch. Jan Tarczałowicz z Zakopanego. Grunt pod budowę oddali trzej gazdowie: Maria Mateja po mężu Obyrtacz, Józef Folfas i Maria Jędrzej Kapel. Materiały budowlane, ofiary pieniężne oraz wszelką pomoc przy budowie ofiarowali witowianie. Kamień węgielny i plac pod budowę poświęcił ks. Kazimierz Rzeszódko, proboszcz parafii Chochołów.

Pracami ciesielskimi kierował Michał Mrugała z Bystrego. Na sosrąbie widnieje data 1911r. Budowę kościoła ukończono w roku 1912. Uroczystość poświęcenia odbyła się w święto Matki Bożej Szkaplerznej 16.07.1912r. Ten tytuł nadano kościołowi obierając Maryję za Patronkę. Poświęcenia dokonał ks. Piotr Krawczyński, dziekan nowotarski pełniący funkcję proboszcza w Ludźmierzu.

Wyposażenie kościoła stanowiły: dwa dzwony i sygnaturka ufundowana w 1912r. ołtarz w stylu gotyckim z 1913r. oraz stopniowo nabywane paramenty i bielizna kościelna.

Opiekę nad kościołem sprawowali księża parafii Chochołów, a w sezonie letnim różni księża przebywający na odpoczynku w Witowie.

Chrzty, śluby, pogrzeby, kolęda i religia miały byc sprawowane wyłącznie przez księży z Chochołowa.

10 czerwca 1953r. przybyli do Witowa Księża Salezjanie. Pierwszym duszpasterzem był przybyły ze Szczyrku, ks. Bronisław Szymański SDB, który już po kilku tygodniach pobytu załatwił plany i zaczął budowę plebanii według projektu młodego architekta Andrzeja Zaborskiego z Płazówki.

W 1962r. ks. Szymański rozpoczął upragnioną katechizację w Witowie – uczęszczało 212 dzieci ze szkoły podstawowej i 60 chłopców oraz dziewcząt z młodzieży pozaszkolnej. Ks. Szymański pracował w Witowie do 1969r.

Po staraniach przez parafian w Kurii Krakowskiej 23 października 1966r. wchodzi w życie dekret Metropolity Krakowskiego ks.abpa Karola Wojtyły o erekcji wikariatu w Witowie.

(opracowano na podstawie pracy zbiorowej pod red. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB
pt. “400 lat Witowa”)

                      Lokalna     OrganizacjaTurystyczna                        "Chocholowski"

               Chochołów 40 
          34 – 513 Chochołów

            tel. 18 26 578 12

 e-mail: lotchocholowski@gmail.com

 Zarząd LOT:


PREZES: Bogdan Sroka

WICEPREZES: Kazimiera Bzdyk

SKARBNIK: Danuta Hudyga

      

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie

http://chocholowskilot.eu/photo/pobrane_hosting_5f12c6d53f10e.jpghttp://chocholowskilot.eu/photo/stret1_5fca3fd2a467d.png

                                                                             

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl