MENU
  • Zniżka 50% - wejście na strefę basenową
Jesteś tutaj: PROJEKTY Promocja lokalnych atrakcji turystycznych na globalnych mapach interaktywnych.

Promocja lokalnych atrakcji turystycznych na globalnych mapach interaktywnych.

Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski

z ogromną satysfakcją pragnie poinformować o
realizacji projektu pn:
„Promocja lokalnych atrakcji turystycznych na globalnych mapach interaktywnych.”

objętego
PROW na lata 2014-2020

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacja ma na celu przeprowadzenie innowacyjnych działań promujących lokalne dziedzictwo oraz
atrakcje turystyczne w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę tras pieszo-rowerowych w tym
unikalnego w skali województwa transgranicznego szlaku rowerowego wokół Tatr. Działania jakie
zostaną zrealizowane w ramach projektu opierają się o wypromowanie w skali globalnej potencjału
turystycznego jakim dysponuje Podhale. Wytypowano w ramach niniejszego projektu rozpromowanie
50km tras rowerowych na terenie gminy Czarny Dunajec oraz 1 obiektu turystycznego tj. Centrum
Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie - które to otrzymałało w 2019 r wyróżnienie w skali
całej Europy ,kwalifikując ww. obiekt na 9-tym miejscu w konkursie EuroStars Awards 2019.
Zarówno trasy rowerowe jak i ww. Centrum oparte są o najcenniejsze walory przyrodnicze tego
regionu m.in nawiązują do unikatowych w skali Europy Torfowisk Wysokich. Trasy rowerowe
przebiegają w znacznej części po nasypie dawnej lini kolejowej łączącej Kraków z Wiedniem,
udostępniają obszary o niezwykłych walorach przyrodniczych oraz widokowych (w tle rozciąga się
panorama Tatr). Infrastruktura objęta projektem łączy lokalne atrakcje turystyczne i stanowi potencjał
rozwojowy dla indywidualnych inicjatyw z branży turystycznej tj. pensjonaty, hotele, lokale
gastronomiczne co uzasadnia konieczność jej promocji w skali znacznie szerszej niż lokalna czy
wojewódzka. Analizując zdiagnozowane problemy w zakresie promocji lokalnych zasobów i
dostępnych technologii wytypowano optymalne działanie oparte o technologie IT oraz narzędzia
Googlowskie - tj. wdrożenie interaktywnych map Street View. Przyjęte rozwiązanie pozwala na
nieograniczony zasięg promocji poprzez internet widocznej również na smartfonach, wykorzystanie
znanego na całym świecie narzędzia interaktywnych map, przedstawienia w całym przebiegu tras
wizualizacji bezpośrednio z tras i miejsc objętych działaniem, nieodpłatnego korzystania z powstałego
produktu i trwałego umieszczenia w zasobach wirtualnych.
Działanie polega na aktualizacji mapy Street View o nowy obszar obejmujących 50 km tras
rowerowych oraz o wirtualny spacer w obiekcie Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk (Street View
Trusted ).
Po zrealizowaniu w/w działań z zakresu technologii IT do promocji lokalnych zasobów zostanie
przeprowadzone szkolenie dla min. 15/osób/przedsiębiorców z branży turystycznej/noclegowej celem
zastosowania nowych narzędzi do dalszej promocji PLGD poprzez indywidualne strony internetowe.
Dzięki takiemu działaniu nowa oferta trafi do szerszego grona odbiorców w tym bezpośrednio do osób
korzystających z działań LOT Chochołowski.

Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnego szkolenia tj:

Tytuł szkolenia: Zastosowanie nowych technik multimedialnych

Termin szkolenia: XI.2020 - dokładna data jest uzależniona od terminu wykonania map Street View
Lokalizacja: Siedziba LOT Chochołowski Chochołów 40 34-513 Chochołów
Czas trwania: 3h
Grupa docelowa: Osoby/ Przedsiębiorcy z branży turystycznej/noclegowej
Liczba uczestników: 15
Zasady uczestnictwa: kolejność zgłoszeń w odpowiedzi na opublicznione zaproszenie na szkolenie
zarówno na stronie www.lotchocholowski.eu jak i profilu społecznościowym, szkolenie nieodpłatne
Program: praktyczne zastosowanie nowych technik multimedialnych tj. Street View do promowania
lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych, historycznych poprzez strony internetowe oraz
portale społecznościowe
Forma: szkolenie w formie warsztatów


O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.


Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych.

                      Lokalna     OrganizacjaTurystyczna                        "Chocholowski"

               Chochołów 40 
          34 – 513 Chochołów

            tel. 18 26 578 12

 e-mail: lotchocholowski@gmail.com

 Zarząd LOT:


PREZES: Bogdan Sroka

WICEPREZES: Kazimiera Bzdyk

SKARBNIK: Danuta Hudyga

      

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie

http://chocholowskilot.eu/photo/pobrane_hosting_5f12c6d53f10e.jpghttp://chocholowskilot.eu/photo/stret1_5fca3fd2a467d.png

                                                                             

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl