MENU
  • Zniżka 50% - wejście na strefę basenową
Jesteś tutaj: PROJEKTY Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji” objętego PROW na lata 2014-2020

Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski z ogromną satysfakcją pragnie poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu pn:

 

 „Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji”  objętego PROW na lata 2014-2020

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacja polega na przeprowadzeniu innowacyjnych lekcji w nowopowstałym multimedialnym muzeum przyrodniczym w Chochołowie wzbogaconych o przejazdy pojazdem elektrycznym i warsztaty z przewodnikiem po Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich, które objęte są obszarem chronionym NATURA 2000.

Wszystkie te wydarzenia mają na celu promowanie unikatowych obszarów Podhala w tym tak cennych przyrodniczo obszarów Torfowisk Orawsko – Nowotarskich

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 18.12.2018 r. Obecnie Lot Chochołowski przeprowadził zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy zaplanowanych działań.

Po podpisaniu stosownej umowy zostanie przeprowadzony nabór uczestników projektu. Łącznie zostanie przeprowadzonych 10 wydarzeń dla łącznie 150 osób w okresie od maja do września 2019r, które obejmują przeprowadzenie lekcji w nowopowstałym multimedialnym Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk oraz warsztaty wraz z przewodnikiem ekspertem w dziedzinie torfowisk bezpośrednio na obszarze Torfowisk Orawsko Nowotarskich przy użyciu niskoemisyjnego pojazdu elektrycznego. Dzięki tym wydarzeniom promowany będzie unikatowy obszar stanowiący nietuzinkową atrakcję turystyczną a każdy z uczestników będzie mógł nabyć wiedzę o unikatowej florze i faunie tych obszarów oraz odkryć dziedzictwo przyrodnicze tych ziem.

Prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej oraz FB gdzie na bieżąco będziemy informować o dalszej realizacji projektu i planowanych wydarzeniach.

Informacja w zakresie zgłoszeń będzie ogólnodostępna poprzez udostępnianie jej w sieci społecznościowej oraz na stronach www.chocholowskilot.eu. Uczestnictwo jest nieodpłatne . Projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych. W sytuacji zbyt dużej ilości zgłoszeń względem dostępnych miejsc decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja pt. „Przeprowadzenie multimedialnych warsztatów o Torfowiskach wysokich stanowiących unikat pogranicza Polski i Słowacji” współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Cel operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, poprzez przeprowadzenie dziesięciu wydarzeń opartych o innowacyjne formy edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

                      Lokalna     OrganizacjaTurystyczna                        "Chocholowski"

               Chochołów 40 
          34 – 513 Chochołów

            tel. 18 26 578 12

 e-mail: lotchocholowski@gmail.com

 Zarząd LOT:


PREZES: Bogdan Sroka

WICEPREZES: Kazimiera Bzdyk

SKARBNIK: Danuta Hudyga

      

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie

http://chocholowskilot.eu/photo/pobrane_hosting_5f12c6d53f10e.jpghttp://chocholowskilot.eu/photo/stret1_5fca3fd2a467d.png

                                                                             

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl